Внутрішня система забезпечення якості освіти

Анкета для опитування здобувачів фахової передвищої освіти освітнь-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр" щодо якості освітнього процесу в КФКТІ

Анкета для опитування студентів коледжу щодо соціальної інфраструктури в коледжі

Опитування батьків студентів КФКТІ

«Анкетування щодо пропозицій та зауважень стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення ОПП у коледжі набору 2023 року»

Каталог вибіркових дисциплін для здобувачів освіти

Положення, що регулюють систему якості освіти в коледжі

Анкета для опитування здобувачів фахової передвищої освіти освітнь-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр" щодо якості освітнього процесу в КФКТІ

Анкета для опитування студентів коледжу щодо соціальної інфраструктури в коледжі

Опитування батьків студентів КФКТІ