071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з бухгалтерського обліку

Облік і оподаткування є спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати відразу в двох сферах: бухгалтерський облік та оподаткування. Спеціалісти даної галузі є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Бухгалтерський облік називають «мовою бізнесу». Бухгалтер – одна з небагатьох професій, що затребувана у всіх без винятку сферах підприємницької діяльності та галузях економіки.  Пріоритетність бухгалтерської професії визначається зараз інтересами держави і потребами власника, причому вимоги до бухгалтера  постійно підвищуються. Розвиток професії бухгалтера йде шляхом підвищення його інтелектуального та освітнього рівня. Питання професіоналізму в будь-якій сфері діяльності — це питання якості роботи. В умовах ринку професіоналізм в роботі є головним критерієм, що визначає корисність кожного працівника, його цінність для підприємства.

Облік і оподаткування є спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати відразу в двох сферах: бухгалтерський облік та оподаткування.

Спеціалісти даної галузі є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Бухгалтерський облік називають «мовою бізнесу». Бухгалтер – одна з небагатьох професій, що затребувана у всіх без винятку сферах підприємницької діяльності та галузях економіки.  Пріоритетність бухгалтерської професії визначається зараз інтересами держави і потребами власника, причому вимоги до бухгалтера  постійно підвищуються. Розвиток професії бухгалтера йде шляхом підвищення його інтелектуального та освітнього рівня. Питання професіоналізму в будь-якій сфері діяльності — це питання якості роботи. В умовах ринку професіоналізм в роботі є головним критерієм, що визначає корисність кожного працівника, його цінність для підприємства.

Професія фахівця з обліку і оподаткування є універсальною і перспективною у кар’єрному зростанні. Фахівці з бухгалтерського обліку повинні використовувати сучасні методи та технології при здійсненні фінансових, кредитних та розрахункових операцій, розрахунків за податками, оцінювання трудового потенціалу суб’єктів господарювання, формувати комплекс професійних знань з  обліку, аналізі і фінансової звітності, використовуючи належне програмне забезпечення. 

По закінченню коледжу випускники спеціальності отримують диплом фахового молодшого бакалавра і можуть працювати на підприємствах будь-якої форми власності за фахом і здатні виконувати зазначену професійну роботу:

 • Асистент бухгалтера-експерта
 • Бухгалтер
 • Касир-експерт
 • Інспектор
 • Інспектор з інвентаризації
 • Інспектор-ревізор
 • Ревізор
 • Державний податковий інспектор
 • Ревізор-інспектор податковий
 • Інспектор з призначення пенсій
 • Головний бухгалтер
 • Головний касир
 • Завідувач каси