076 ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з інформаційної діяльності підприємства

Широка інформатизація всіх сфер діяльності нашого суспільства принципово зміцнює роль інформації та інформаційних технологій. Особливо актуальні ці питання для економічних об’єктів, управління якими – постійний процес переробки значних обсягів різнобічної інформації.

На підприємстві інформаційна служба являє собою інтегровану частину процесу ведення господарської діяльності та управління нею і є такою ж необхідною, як основне виробництво, служби маркетингу чи фінансового обліку. 

Для поєднання окремих підрозділів підприємства в єдине ціле і забезпечення ефективної господарської діяльності на підприємстві створюється цілісна інформаційна система. Саме за її допомогою відбувається обмін інформацією на підприємстві: інформація про роботу кожного підрозділу та про зовнішні зміни фіксується, аналізується, узагальнюється і використовується в процесі прийняття рішень, які, в свою чергу, доводяться до осіб, на яких покладено їх виконання. 

Саме тому в сучасних умовах фахівці з інформаційної    діяльності підприємства є необхідними працівниками будь-якого підприємства.

Фаховий молодший бакалавр у сфері інформаційної діяльності підприємства повинен знати фактори впливу зовнішнього середовища на економічний стан підприємства; основи стратегічного і оперативного планування; основі показники фінансово-господарської діяльності підприємства, порядок їх аналізу і прогнозування; порядок складання виробничої програми підприємства та бізнес-плану; напрямки підвищення економічної ефективності виробництва; сучасні методи збору інформації та формування баз даних; методику аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій; способи налагодження комунікаційних мереж; засоби захисту інформації на підприємстві; особливості програмного супроводу інформаційної діяльності підприємства.

Широка інформатизація всіх сфер діяльності нашого суспільства принципово зміцнює роль інформації та інформаційних технологій. Особливо актуальні ці питання для економічних об’єктів, управління якими – постійний процес переробки значних обсягів різнобічної інформації.

На підприємстві інформаційна служба являє собою інтегровану частину процесу ведення господарської діяльності та управління нею і є такою ж необхідною, як основне виробництво, служби маркетингу чи фінансового обліку. 

 

Для поєднання окремих підрозділів підприємства в єдине ціле і забезпечення ефективної господарської діяльності на підприємстві створюється цілісна інформаційна система. Саме за її допомогою відбувається обмін інформацією на підприємстві: інформація про роботу кожного підрозділу та про зовнішні зміни фіксується, аналізується, узагальнюється і використовується в процесі прийняття рішень, які, в свою чергу, доводяться до осіб, на яких покладено їх виконання. 

Саме тому в сучасних умовах фахівці з інформаційної    діяльності підприємства є необхідними працівниками будь-якого підприємства.

Фаховий молодший бакалавр у сфері інформаційної діяльності підприємства повинен знати фактори впливу зовнішнього середовища на економічний стан підприємства; основи стратегічного і оперативного планування; основі показники фінансово-господарської діяльності підприємства, порядок їх аналізу і прогнозування; порядок складання виробничої програми підприємства та бізнес-плану; напрямки підвищення економічної ефективності виробництва; сучасні методи збору інформації та формування баз даних; методику аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій; способи налагодження комунікаційних мереж; засоби захисту інформації на підприємстві; особливості програмного супроводу інформаційної діяльності підприємства.

По закінченню коледжу випускники спеціальності отримують диплом фахового молодшого бакалавра і можуть працювати на підприємствах, що мають потребу в розробці, обслуговуванні, підтримці спеціалізованого програмного забезпечення,  і здатні виконувати зазначену професійну роботу:

311 — Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки:

3119 — технік з обліку;

3119 — технік з планування;

3119 — технік з підготовки технічної документації;

3114 — технік із конфігурованої комп’ютерної системи.

312 — Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки:

3121 — фахівець з інформаційних технологій;

3121 — технік-програміст.

341 — Фахівці в галузі фінансів та торгівлі:

3411 — фахівець з біржових операцій;

3411 — фахівець з корпоративного управління;

3411 — фахівець з фінансово-економічної безпеки;

3411 — фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів.

343 — Технічні фахівці в галузі управління:

3435.2 — організатор діловодства (види економічної діяльності);