ПРО КОЛЕДЖ

МІСІЯ КИЇВСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:

 • забезпечення високого рівня організації освітнього процесу;
 • надання якісної фахової передвищої, повної загальної середньої та професійної освіти;
 • підготовка затребуваних на ринку праці фахівців;
 • забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації здобувачів освіти і співробітників у процесі їх спільної діяльності;
 • поєднання освітніх, наукових, інноваційних та виховних компонентів;
 • всебічне сприяння неперервному професійному розвитку працівників коледжу;
 • утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей;
 • сприяння підвищенню якості освіти задля сталого розвитку суспільства та добробуту населення

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Київський матеріально-господарчий технікум залізничного транспорту був заснований в 1920 році.

Важливу роль у становленні навчального закладу відіграв перший його директор — професор Бошко Володимир Ілліч, який зумів об’єднати навколо себе кращих спеціалістів міста Києва і за короткий час створити і обладнати кабінети та лабораторії.

 

В 1923 році відбувся перший випуск техніків шляхів сполучення. Диплом під № 1 отримав Галілейський Федір Мефодієвич.

До 1 липня 1930 року технікум існував як Вищий технічний заклад і випускав інженерів залізничного транспорту. З 1 вересня 1930 року він був реорганізований в Київський технікум залізничного господарства.

За період довоєнного часу в технікумі випускались техніки залізничного транспорту двох спеціальностей: фінансово-економічної і матеріально-технічної.

29 липня 1941 року в зв’язку з війною технікум був евакуйований в м. Омськ, де існував і випускав спеціалістів до 1944 року. За роки Великої Вітчизняної війни технікум випустив близько 400 спеціалістів залізничного транспорту.

В 1944 році  технікум повернувся на своє колишнє місце у місто Київ.

В жовтні 1944 року технікум був перейменований в Київський матеріально-господарчий технікум залізничного транспорту.

З 1 вересня 1949 року в технікумі було відкрито третє відділення «Бухгалтерський облік». На той час технікум мав лише 13 кабінетів і лабораторій.

В 1956 році в технікумі були відкриті вечірнє і заочне відділення.

В 1960 – 1961 навчальному році  технікум перейменували в Київський технікум залізничного транспорту.

За роки існування в технікумі відкривалися і закривалися такі спеціальності: «Тепловозне господарство», «Шлях і шляхове господарство», «Бухгалтерський облік», «Матеріально-технічне забезпечення», «Ізотермічний рухомий склад і холодильне господарство», «Програмування для швидкодіючих математичних машин».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 червня 2012 року № 737 «Про перейменування Київського технікуму залізничного транспорту» Київський технікум залізничного транспорту перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж транспортної інфраструктури».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2020 року № 257 «Про перейменування Київського коледжу транспортної інфраструктури» Київський коледж транспортної інфраструктури  перейменовано у Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури.

Станом на 2021 рік коледж готує студентів за такими спеціальностями: «Залізничний  транспорт», «Транспортні технології», «Менеджмент», «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», «Облік і оподаткування»

Місія Київського фахового коледжу транспортної інфраструктури:

 • забезпечення високого рівня організації освітнього процесу;
 • надання якісної фахової передвищої, повної загальної середньої та професійної освіти;
 • підготовка затребуваних на ринку праці фахівців;
 • забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації здобувачів освіти і співробітників у процесі їх спільної діяльності;
 • поєднання освітніх, наукових, інноваційних та виховних компонентів;
 • всебічне сприяння неперервному професійному розвитку працівників коледжу;
 • утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей;
 • сприяння підвищенню якості освіти задля сталого розвитку суспільства та добробуту населення.

Історія створення

Київський матеріально-господарчий технікум залізничного транспорту був заснований в 1920 році.

Важливу роль у становленні навчального закладу відіграв перший його директор — професор Бошко Володимир Ілліч, який зумів об’єднати навколо себе кращих спеціалістів міста Києва і за короткий час створити і обладнати кабінети та лабораторії.

В 1923 році відбувся перший випуск техніків шляхів сполучення. Диплом під № 1 отримав Галілейський Федір Мефодієвич.

До 1 липня 1930 року технікум існував як Вищий технічний заклад і випускав інженерів залізничного транспорту. З 1 вересня 1930 року він був реорганізований в Київський технікум залізничного господарства. За період довоєнного часу в технікумі випускались техніки залізничного транспорту двох спеціальностей: фінансово-економічної і матеріально-технічної.

29 липня 1941 року в зв’язку з війною технікум був евакуйований в м. Омськ, де існував і випускав спеціалістів до 1944 року. За роки Великої Вітчизняної війни технікум випустив близько 400 спеціалістів залізничного транспорту.

фото3

В 1944 році  технікум повернувся на своє колишнє місце у місто Київ.

В жовтні 1944 року технікум був перейменований в Київський матеріально-господарчий технікум залізничного транспорту.

З 1 вересня 1949 року в технікумі було відкрито третє відділення «Бухгалтерський облік». На той час технікум мав лише 13 кабінетів і лабораторій.

В 1956 році в технікумі були відкриті вечірнє і заочне відділення.

В 1960 – 1961 навчальному році  технікум перейменували в Київський технікум залізничного транспорту.

За роки існування в технікумі відкривалися і закривалися такі спеціальності: «Тепловозне господарство», «Шлях і шляхове господарство», «Бухгалтерський облік», «Матеріально-технічне забезпечення», «Ізотермічний рухомий склад і холодильне господарство», «Програмування для швидкодіючих математичних машин».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 червня 2012 року № 737 «Про перейменування Київського технікуму залізничного транспорту» Київський технікум залізничного транспорту перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж транспортної інфраструктури».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2018 року № 201 «Про перейменування Державного вищого навчального закладу «Київський коледж транспортної інфраструктури»» Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж транспортної інфраструктури» перейменовано у Київський коледж транспортної інфраструктури.

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2020 року № 257 «Про перейменування Київського коледжу транспортної інфраструктури» Київський коледж транспортної інфраструктури  перейменовано у Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури.

Станом на 2021 рік коледж готує студентів за такими спеціальностями: «Залізничний  транспорт», «Транспортні технології», «Менеджмент», «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», «Облік і оподаткування»

АДМІНІСТРАЦІЯ

Зуб Євген Петрович

В. о. директора коледжу-заступник директора з навчальної роботи

Вовк Аліна Володимирівна

В.о. заступника директора з навчальної роботи-завідувач навчальної частини

Білик Світлана Петрівна

Заступник директора з виховної роботи

Ширченко Микола Іванович

Заступник директора з адміністративно господарської роботи

Терехов Антон Сергійович

Завідувач навчально-виробничою практикою

Примак Інна Миколаївна

Завідувач навчально-методичним кабінетом

Коваленко Ольга Миколаївна

Завідувач  заочним відділенням

Якшина Таїсія Петрівна

Завідувач відділенням спеціальностей  073,076,273

Головко Анастасія Радіонівна

Завідувач відділенням спеціальності  275

НАВЧАЛЬНІ АУДИТОРІЇ