Матеріальна база

Аудиторний фонд коледжу налічує 27 спеціалізованих аудиторій для лекційних і практичних занять, 9 профільних лабораторій, в коледжі 4 комп'ютерних класи з загальною кількістю комп'ютерів 50 одиниць, спортивний зал, стадіон, бібліотеку, кабінет курсового та дипломного проектування, навчальні майстерні, буфет.

Перелік навчальних кабінетів та лабораторій коледжу

Кабінет № 11

Кабінет № 12

Лабараторія № 14

Кабінет № 15

Конструкції, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу

Холодильних машин і установок кондиціонування повітря

Холодильного обладнання рухомого складу

Технології галузі та організації пасажирських перевезень

Лабораторія № 102

Кабінет № 104

Лабораторія № 110

Кабінет № 115

Кабінет № 116

Кабінет № 117

Автоматичних гальм рухомого складу

Української мови та літератури, культурології

Хімії та біології

Української мови за професійним спрямуванням

Логістики та вантажознавства

Географії та екології

Кабінет № 201

Кабінет № 202

Лабораторія № 203

Кабінет № 205

Кабінет № 206

Кабінет № 208

Інформаційних систем і технологій на підприємстві

Інформатики та прикладного програмного забезпечення

Охорони праці та безпеки життєдіяльності

Товарознавства в митній справі

Електротехніки з основами промислової електроніки

Менеджменту та маркетингу

Кабінет № 301

Кабінет № 302

Лабораторія № 304

Кабінет № 305

Кабінет № 306

Кабінет № 307

Кабінет № 309

Кабінет № 311

Кабінет № 312

Історія української державності та правознавства

Іноземної мови за професійним спрямуванням

Фізики

Обліку та оподаткування

Економіки підприємства та економічного аналізу

Електричного обладнання рухомого складу

Підприємництва та торгівлі

Технічної механіки, матеріалознавства та стандартизації

Основ вищої математики

Кабінет № 401

Кабінет № 402

Лабораторія № 403

Кабінет № 404

Кабінет № 405

Кабінет № 406

Кабінет № 407

Кабінет № 408

Кабінет № 409

Кабінет № 410

Кабінет № 411

Інженерної графіки

Інженерної графіки

Комп’ютерної графіки

Організації вантажної і комерційної роботи

Технічної експлуатації залізниць і безпеки руху

Систем регулювання руху на залізничному транспорті

Курсового і дипломного проектування

Організації руху поїздів

Залізничних станцій та вузлів

Економіки, організації і планування виробництва

Іноземної мови

Кабінет № 11 —  Конструкції, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу

Кабінет № 12 — Холодильних машин і установок кондиціонування повітря

Лабораторія № 14 — Холодильного обладнання рухомого складу

Кабінет № 15 — Технології галузі та організації пасажирських перевезень

Лабораторія № 102 — Автоматичних гальм рухомого складу

Кабінет № 104 — Української мови та літератури, культурології

Лабораторія № 110 — Хімії та біології

Кабінет № 115 — Української мови за професійним спрямуванням

Кабінет № 116 — Логістики та вантажознавства

Кабінет № 117 — Географії та екології

Кабінет № 201 — Інформаційних систем і технологій на підприємстві

Кабінет № 202 — Інформатики та прикладного програмного забезпечення

Лабораторія № 203 — Охорони праці та безпеки життєдіяльності

Кабінет № 205 — Товарознавства в митній справі

Лабораторія № 206 — Електротехніки з основами промислової електроніки

Кабінет № 208 — Менеджменту та маркетингу

Кабінет № 301 —  Історія української державності та правознавства

Кабінет № 302 — Іноземної мови за професійним спрямуванням

Лабораторія № 304 — Фізики

Кабінет № 305 — Обліку та оподаткування

Кабінет № 306 — Економіки підприємства та економічного аналізу

Лабораторія № 307 — Електричного обладнання рухомого складу

Кабінет № 309 — Підприємництва та торгівлі

Кабінет № 311 — Технічної механіки, матеріалознавства та стандартизації

Кабінет № 312 — Основ вищої математики

Кабінет № 401 — Інженерної графіки

Кабінет № 402 — Інженерної графіки

Лабораторія № 403 — Комп’ютерної графіки

Кабінет № 404 — Організації вантажної і комерційної роботи

Кабінет № 405 — Технічної експлуатації залізниць і безпеки руху

Лабораторія № 406 — Систем регулювання руху на залізничному транспорті

Кабінет № 407 — Курсового і дипломного проектування

Кабінет № 408 — Організації руху поїздів

Кабінет № 409 — Залізничних станцій та вузлів

Кабінет № 410 — Економіки, організації і планування виробництва

Кабінет № 411 — Іноземної мови

НАВЧАЛЬНІ АУДИТОРІЇ