Силабуси навчальних дисциплін

ОПП «Технічне обслуговування і ремонт вагонів»
ОПП «Організація обслуговування та ремонту швидкісного рухомого складу»
ОПП «Інформаційна діяльність підприємства»
 • Комунікаційна діяльність
 • Сервісне обслуговування ПК
 • Основи комерційної діяльності
 • Ціноутворення
 • Рекламно-інформаційна діяльність підприємства
 • Сервісне обслуговування комп’ютерної техніки
 • Організація торговельної діяльності
 • Ринкові дослідження
ОПП «Комерційна діяльність»
 • Економічний аналіз галузі
 • Комерційна діяльність галузі
 • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
 • Економічний аналіз суб’єктів господарювання в галузі
 • Основи комерційної діяльності галузі
 • Інформаційні системи і технології в підприємницькій діяльності
ОПП «Бухгалтерський облік»
 • Фінансовий облік галузі
 • Економічний аналіз галузі
 • Облік і звітність в бюджетних установах
 • Економічний аналіз суб’єктів господарювання галузі
 • Фінансова діяльність в бюджетних установах
 • Фінансовий облік суб’єктів господарювання в галузі
ОПП «Організація обслуговування на транспорті»
 • Товарознавство
 • Транспортно-експедиційне обслуговування
 • Стандартизація і сертифікація товарів і послуг
 • Митна справа
 • Організація міжнародних перевезень
 • Взаємодія видів транспорту
 • Основи товарознавства
 • Обслуговування на транспорті
 • Стандартизація, сертифікація і метрологія товарів і послуг
 • Основи митної діяльності
 • Зовнішньо-економічні перевезення
 • Транспортна система України
ОПП «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»
 • Основи стандартизації
 • Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління
 • Стандартизація та сертифікація продукції залізничного транспорту
 • Основи управлінської діяльності
 • Основи менеджменту та маркетингу на залізничному транспорті
 • Основи трудового законодавства
 • Транспортно-експедиторське обслуговування
 • Логістика
 • Основи експлуатації метрополітенів
 • Єдина технологія роботи станції і під’їзної колії
 • Організація інтермодальних перевезень