076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - ТОВАРОЗНАВСТВО В МИТНІЙ СПРАВІ

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з товарознавства в митній справі

Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин, що зумовлює наповнення сучасного ринку безліччю продукції, асортимент якої постійно оновлюється, розширюється та змінюється. Розвиток сфери міжнародної торгівлі, збільшення експортно-імпортних операцій зумовлюють потребу, що постійно зростає, в унікальних фахівцях – товарознавець в митній справі. Саме тому ця професія є на сьогодні дуже актуальною, а у майбутньому фахівці даної професії володітимуть великими перспективами у працевлаштуванні.

Товарознавець в митній справі — це грамотний аналітик, професійний консультант, експерт з якості продукції  здатний вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, митної справи.

Професійні знання, набуті під час трудової діяльності, товарознавець може реалізувати у митній справі, маркетинговій та комерційній діяльності.

митна справа

Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин, що зумовлює наповнення сучасного ринку безліччю продукції, асортимент якої постійно оновлюється, розширюється та змінюється. Розвиток сфери міжнародної торгівлі, збільшення експортно-імпортних операцій зумовлюють потребу, що постійно зростає, в унікальних фахівцях – товарознавець в митній справі. Саме тому ця професія є на сьогодні дуже актуальною, а у майбутньому фахівці даної професії володітимуть великими перспективами у працевлаштуванні.

Товарознавець в митній справі — це грамотний аналітик, професійний консультант, експерт з якості продукції  здатний вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, митної справи.

Професійні знання, набуті під час трудової діяльності, товарознавець може реалізувати у митній справі, маркетинговій та комерційній діяльності.

Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин, що зумовлює наповнення сучасного ринку безліччю продукції, асортимент якої постійно оновлюється, розширюється та змінюється. 

 Розвиток сфери міжнародної торгівлі, збільшення експортно-імпортних операцій зумовлюють потребу, що постійно зростає, в унікальних фахівцях – товарознавець в митній справі. Саме тому ця професія є на сьогодні дуже актуальною, а у майбутньому фахівці даної професії володітимуть великими перспективами у працевлаштуванні.

Товарознавець в митній справі — це грамотний аналітик, професійний консультант, експерт з якості продукції  здатний вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, митної справи.

По закінченню коледжу випускники спеціальності отримують диплом фахового молодшого бакалавра і можуть працювати на підприємствах різних форм власності, в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях на посадах:

 • Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки:
 • Фахівець з біржових операцій
 • Агент торговельний
 • Агент комерційний
 • Комівояжер
 • Товарознавець
 • Інспектор торговельний
 • Інспектор товарознавець
 • Організатор з постачання
 • Організатор зі збуту
 • Торговельний брокер (маклер)
 • Експедитор транспортний
 • Агент з митного оформлення вантажів та товарів
 • Фахівець