Результати опитування

Результати опитування здобувачів фахової передвищої освіти освітнь-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр" щодо якості освітнього процесу в КФКТІ

Результати опитування студентів коледжу щодо соціальної інфраструктури в коледжі

Результати опитування батьків студентів КФКТІ

Звіт анкетування щодо пропозицій стейкхолдерів в КФКТІ
за 2023 – 2024 н.р.