Email:
Телефоны: (044) 245-53-96, (044) 245-53-95
Адрес: 03035, пров. Ярослава Хомова (Островського), 16, Київ

Документи для вступу в 2017 році

Перелік документів для вступу в коледж в 2017 році

Початок роботи Приймальної комісії - 01 липня 2017 р. 

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

- заяву в паперовій формі. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі;

- копію документа, що посвідчує особу (паспорт);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- копію картки платника податків;

- чотири конверти з марками по Україні;

- документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності).

Всі копії подаються за наявності оригіналів.

 

Для абітурієнтів заочної форми навчання:

- заяву в паперовій формі;

- копію документа, що посвідчує особу (паспорт);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (лише для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- копію картки платника податків;

- чотири конверти з марками по Україні;

- витяг з трудової книжки, завірений керівником підприємства із вказанням дати завірення;

- копія військового квитка (посвідчення про приписку);

- для осіб, які змінили прізвище -  копія відповідного документа;

- документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності).

Всі копії подаються за наявності оригіналів.

 

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання на основі  базової  загальної  середньої освіти

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18 год. 00 хв. 14 липня 2017 року

Строки проведення вступних іспитів, співбесід

15 липня 2017 року –

 22 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі, квотами-1 та квотами-2)

не пізніше 12.00 години

24  липня 2017 року

Термін виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до зарахування:

-          на місця державного замовлення;

-         за кошти фізичних або юридичних осіб

 

 

 

до 12.00 години 29 липня 2017 року

 

до 12.00 години 28 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників:

-         за державним замовленням;

-         за кошти фізичних та юридичних осіб

 

не пізніше 12.00 години 31 липня 2017

не пізніше 30 серпня 2017 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 7 серпня 2017 року

 

Денна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

29 червня 2017 року –

о 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 року

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів:

-         для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів;

-         для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

 

 

о 18 год. 00 хв. 01 серпня 2017 року

 

 

о 18 год. 00 хв. 08 серпня 2017 року

Строки вступних іспитів

з 02 до 07 серпня 2017 року

Строки співбесіди

з 02 до 04 серпня 2017 року

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 за державним замовленням

не пізніше 12.00 години 05 серпня 2017 року

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення (за результатами співбесіди та за квотами-2)

до 18.00 години 07 серпня 2017 року

Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 за державним замовленням

не пізніше 12.00 год. 08 серпня

Оприлюднення рейтингового списку випускників які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1) за державним замовленням

не пізніше 12.00 години 09 серпня 2017 року

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування

-         на місця державного  замовлення;

-         за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

 

до 12.00 години 12 серпня  2017 року

 

до 28 вересня 2017 року

Терміни зарахування вступників

-         за державним замовленням;

 

-         за кошти фізичних та юридичних осіб

 

не пізніше 12.00 години 14 серпня 2017 року

не пізніше 30 вересня 2017 року

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше 21 серпня 2017 року

 

 

На основі повної загальної середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

(заочна форма навчання)

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Терміни проведення прийому заяв та документів

Закінчується не раніше 7 серпня, тривалість прийому документів становить не більше 30 днів

(7 липня – 7 серпня)             

Проведення конкурсного відбору

15 днів після закінчення прийому документів

(8 серпня – 10 серпня)

Зарахування на місця державного замовлення

не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, не пізніше 15 вересня

(з 15 серпня по 15вересня)

 

 

Вступні екзамени та фахові вступні випробування:

- Для конкурсного відбору осіб на основі базової загальної середньої освіти  (на базі 9 класів) зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), математики (другий предмет).

-  Для конкурсного відбору осіб на основі повної загальної середньої освіти (на базі 11 класів) зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання

на спеціальності «Транспортні технології (залізничний транспорт)», «Залізничний транспорт»  з української мови та літератури (перший предмет), математики або фізики (другий предмет);

на спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Менеджмент», «Облік та оподаткування» з української мови та літератури (перший предмет), математики або історії України (другий предмет).

- Для конкурсного відбору осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

- Для конкурсного відбору осіб на основі повної загальної середньої освіти (на базі 11 класів), яким відповідно до цих Правил надано право вступати за результатами іспитів чи співбесіди, зараховуються результати вступних іспитів або співбесіди з української мови (перший предмет), математики (другий предмет). 

Фотогалерея

Як відбувається захист дипломних проектів

Як відбувається захист дипломних проектів

Наші Лабораторії і кабінети

Наші Лабораторії і кабінети